Bunları Biliyor musunuz?
Yeni ev alıp kiraya verene vergi kolaylığı var.

Yeni ev alanlar, bu evi kiraya verdiklerinde, kira gelirlerinden; Evin satın alma bedelinin yüzde 5 ‘ini, (beş yıl süreyle), Ayrıca evin satın alma bedelinin yüzde 2 ‘ni de ”amortisman” adı altında, toplam yüzde 7 ‘ni “gerçek gider” olarak düşebilirler. (GVK. Md. 74)

. Bu durumda, ödenecek gelir vergisi çıkmaz.
Önceki sayfa