Bunları Biliyor musunuz?
15 ilde Stopaj, SSK, KDV ve Gümrük Vergisi yok
Kurumlar Vergisi de yok gibi bir şey!
% 20 yerine, % 2 ödenecek.
Yatırım devam ederken, şirketin diğer işlerinden sağlanan kazanç varsa, (1. bölge hariç) vergi indirimi o kazanca da uygulana biliyor.

AYRICALIKLI İLLER

Teşvik uygulamaları yönünden, Türkiye altı bölgeye ayrıldı. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi iller 1. bölgede yer alıyor. Bölgeler 2, 3, 4: diye devam ediyor. Bölgelerin gelişmişlik seviyesine göre teşvik yoğunlukları farklılaştırılmak suretiyle bütün iller teşvikten yararlanıyor ama altıncı bölgenin özel bir ayrıcalığı var. Altıncı bölgede yer alan; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Igdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde yapılacak yatırımlara, çok önemli teşvikler sağlanıyor.

HANGİ TEŞVİKLER

Altıncı bölgede yapılacak yatırımlara aşağıdaki teşvikler sağlanıyor:


1- Gelir Vergisi Stopaj desteği:

Bu bölgede yapılacak yatırımla sağlanan ilave istihdamda, o işçiler için asgari ücret üzerinden, 10 yıl süre ile gelir vergisi kesintisi ödenmeyecek.


2- Sigorta Primi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin “işçi ve işveren hissesi” nin, asgari ücrete isabet eden kısmı, 10 yıl süre ile EKONO BAKANLIĞINCA karşılanacak.


3- Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek, “yatırım malı makine ve teçhizat” için KDV ‘nin ödenmemesi şeklinde uygulanacak.


4- Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından sağlanacak, “yatırım malı makine ve tachizat” için gümrük vergisi ödenmeyecek.


5- Vergi İndirimi:

Gelir ve Kurumlar Vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanacak. İndirim, yatırıma katkı oranına göre % 30 ila 90 arasında değişecek. Örneğin, yatırıma katkısı % 35 ve daha fazla olan yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi indirim oranı % 90 olacak.


6- Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yatırım yeri tahsis edilecek.


7- Faiz Desteği:

Altıncı bölgede yapılacak olan yatırımlar için bankalardan kullanılacak yatırım kredilerinin, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının, % 70 ‘ine kadar ödenecek faizin;


- TL cinsi kredilerde 7 puanı,

- Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,


Ekonomi Bakanlığınca (900.000 TL ‘yi geçmeyecek şekilde) karşılanacak.
Yukarıda yazılı teşviklerden yararlanabilmek için 31 Aralık 2013 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması, ciddi avantajlar sağlıyor.

ASGARİ YATIRIM VE BALGE

Yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için “yatırım teşvik belgesi” alınması ve asgari sabit yatırım tutarının; 500.000 TL ‘sı olması gerekiyor.

Önceki sayfa