Bunları Biliyor musunuz?
Anonim Şirket Kurmanın Cazibesi

Yeni TTK ‘da en önemli değişikliklerden birisi de anonim şirketlerin tek ortaklı kurulabilmesidir. Özellikle tek kişilik anonim şirketler açısından ciddi avantajlar vardır.


GELİR VERGİSİ AVANTAJI

Anonim şirketlerin, “hisse senedi” yeni adıyla “pay senedi” çıkartması mümkündür. Hisse senedi çıkarmak vergisel anlamada çok avantajlıdır. Nedeni ise;


Hisse senetlerinin veya(hisse senedi yerini alan geçici ilmühaberlerin) satın alma tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra elden çıkartılmasından doğan kazanç tutarı ne olursa olsun vergilendirilmiyor. (GVK Mükerrer Md.80/1)


Ancak limited şirket hissesi, ortaklık payının elde edildiği ve ortaklık payının elden çıkarıldığı tarihe bakılmaksızın, alım-satımından elde edilen kazanç “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabidir. (GVK Mük. Md.80/4)


KDV AVANTAJI

Bir anonim ya da limited şirket, bir anonim şirketin hisse senedini veya geçici ilmühaberini almışsa, ileride o hisse elden çıkarıldığında, söz konusu hisse alım-satımı KDV ‘den istisna (KDV Kanunu Md.17/4-g)


Ancak hisse senedi veya ilmühaber yoksa, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkarılan ortaklık payı KDV ‘ye tabi tutuluyor. (KDV Kanunu Md.17/4-r)


DİĞER AVANTAJLAR

Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın; şirketin vergi ve sigorta primi borçlarından dolayı, sorumluluğu yoktur. Limited şirketlerde ise, ortaklar hisseleri oranında sorumludur. Anonim şirketlerde, limited şirketlerden farklı olarak halka açılma olanağı vardır.

Önceki sayfa