Bunları Biliyor musunuz?
Dönem Sonu İşlemleri

Muhasebe uygulamalarında dönem sonu işlemleri, tüm yıl boyunca yapılan işlemlerle yapılan hazırlık sonucunda firmanın mali fotoğrafını çekmek anlamına gelir. Tabi bu süreç gerçekleşirken önemli aşamaların geçilmesi gerekmektedir. Dönem sonu işlemlerinde çeşitli aşamalar:


1. Yıl içinde yapılan kayıtların genel kontrolleri.

2. Belge ve kayıt mutabakatı sonrasında cari hesapların mutabakatının sağlanması.

3. Sayım ve tesellüm noksanları ve fazlalarının yapılması için envanter sayımı işlemi (Örneğin kasa farklarının tespiti).

4. Menkul kıymet farklarının muhasebeleştirilmesi ve enflasyon muhasebesi (sadece kuyumculuk sektörü için zorunlu)

5. Kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlerin kontrolü ve net kayıtlarının yapılması.

6. Dönem sonu stok tespiti ve bu duruma göre satılan malın maliyetinin belirlenmesi işlemi.

7. Amortisman uygulamasına ilişkin liste ve notların hazırlanması.

8. Vergi ve diğer yasal yükümlülükler için karşılıkların ayrılması.

9. Dönem sonu kapanış işlemleri ve yansıtma fişlerinin kayıt işlemi.

10. Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması.

11. Gelir tablosu hesaplarının kapatılması (Bu süreç sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu dipnotlarının hazırlanması).

Önceki sayfa